Avgiftsbeläggning av skidspår i naturreservat

Skriftlig fråga 2008/09:532 av Sacrédeus, Lennart (kd)

Sacrédeus, Lennart (kd)

den 27 januari

Fråga

2008/09:532 Avgiftsbeläggning av skidspår i naturreservat

av Lennart Sacrédeus (kd)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Den svenska allemansrätten är av hävd ett generöst sätt att se på moder natur, och en av vårt lands större immateriella tillgångar. Den är en svensk institution att vara rädda om. Naturligtvis är allemansrätten inte utan regler eller begränsningar för att skydda naturen och värden för den som äger, eller förvaltar, marken. I dag sker dock en viss utveckling bort från denna allmänna och generösa rätt för alla, svenskar såväl som besökare, att fritt ha tillgång till den slösande rika natur vi i Sverige är begåvade med.

Vinstintresse och försök att undandra natur- och markområden från allmänheten får inte gå före allemansrätten på ett orimligt sätt. Företag har i vissa fall begränsat tillgängligheten till vissa naturområden, men nu har också Mora kommun beslutat att en spåravgift ska tas ut för de skidåkare som via skidstadion Hemus vill ta sig till de preparerade skidspår som senare i år ska användas för Vasaloppet. Detta är bekymmersamt, inte bara i relation till allemansrätten, utan också då hela Vasaloppsspårets område utgör ett naturreservat. Visserligen har kommunen vissa kostnader för att preparera spåren, men att begränsa medborgarnas tillgång till området på detta sätt är orimligt.

Det är viktigt att få klarlagt om det alls överensstämmer med Svea rikes lag och dess intentioner kring allemansrätt och naturvårdsområden, att på detta sätt – genom en avgift – begränsa tillgången till ett naturvårdsområde. Nu kommer beslutet prövas då det överklagats till länsrätten, men oavsett utgång vore det värdefullt att på ett mer övergripande plan få den uppkomna situationen kommenterad utifrån statsmakternas syn på naturreservat.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder så att tillträde till och vistelse i naturreservat inte ska begränsas genom avgiftsbeläggning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-01-27 Anmäld: 2009-01-27 Besvarad: 2009-02-04 Svar anmält: 2009-02-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-02-04)