Avgiftsbeläggning av museibesök och antalet besökare

Skriftlig fråga 2008/09:1148 av Persson i Simrishamn, Göran (s)

Persson i Simrishamn, Göran (s)

den 13 augusti

Fråga

2008/09:1148 Avgiftsbeläggning av museibesök och antalet besökare

av Göran Persson i Simrishamn (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Nu börjar vi se den fulla effekten av att regeringen slopade den fria entrén till museerna. Svenska Dagbladets undersökning visar att antalet besök på de statliga museerna fortsätter att minska. SvD skriver bland annat: ”Sedan den nuvarande regeringen slopade fri entré för alla och bestämde om gratisentré bara för barn och ungdomar, har i genomsnitt en tredjedel av alla museibesökare försvunnit på de 19 museer som ingick i frientréförsöket under 2005 och 2006.”

Även andra stora museer som Nationalmuseum (20 procent) och Naturhistoriska riksmuseet (15 procent), som förra våren var publikdragare, visar hittills mycket negativa besökssiffror jämfört med i fjol.

Socialdemokraterna införde den fria entrén till museerna för att göra kulturen tillgänglig för fler och för att locka nya grupper av besökare. Helt följdriktigt sökte sig fler människor till museerna. Trots att reformen var lyckad och uppskattad av många valde den borgerliga regeringen att slopa den fria entrén från och med 2007 med följd att besöken minskade i antal, och nu ser vi hur antalet besök fortsätter att minska. Nu i kristider när många människor blir arbetslösa är det viktigare än någonsin att kulturen finns tillgänglig för alla.

Min fråga till kulturministern är därför:

Hur bedömer kulturministern att tillgängligheten till vårt kulturarv gynnas med fortsatt avgiftsbelagda besök för vuxna på de statliga museerna, och avser ministern att ta något initiativ med anledning av vad jag anfört ovan?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-08-13 Anmäld: 2009-08-20 Besvarad: 2009-08-27 Svar anmält: 2009-09-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-27)