Avgiftsbefriade elflyg

Skriftlig fråga 2018/19:464 av Mikael Eskilandersson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Redan nu finns långt framskridna planer på flyg som drivs av elmotorer och som kommer att kunna trafikera framför allt inrikes sträckor i Sverige, men även till våra närmaste grannländer. Dessa flygplan kommer givetvis inte att släppa ut några klimatpåverkande gaser och borde därmed inte heller drabbas av de avgifter som regeringen förespråkat för flyget. Sedan kan givetvis klimatet påverkas ändå vid själva framställningen av elektricitet, om regeringen inte väljer att gå vidare med en upprustning av kärnkraften i enlighet med IPCC:s rekommendationer.

Den omtalade flygskatten ger flygresenärer i Skåne en högre kostnad för sina resor när man numera tvingas ta bilen över bron och flyga från Kastrup i stället, om man inte ska drabbas av fördyrade biljetter. För de som trots allt väljer att flyga från Malmös flygplats har mängden avgångar blivit begränsade då flygbolagen gärna tittar på andra alternativ för att slippa fördyrade biljetter. För konsumenterna är biljettpriset ofta ett avgörande skäl till att man inte längre väljer flyg från Malmö.

När det så småningom kommer att finnas alternativ som flyger med elmotorer så bör dessa givetvis också vara befriade från avgifter som är till för att förbättra klimatet, då dessa inte alls har sådan påverkan. Därför bör en sådan befrielse införas innan elflygen har börjat flyga från våra flygplatser, så att dessa flyg inte också väljer att lyfta och landa i andra länder.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Avser ministern att arbeta för att det införs en skattebefrielse för elflyget?  

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-28 Överlämnad: 2019-03-28 Anmäld: 2019-03-29 Svarsdatum: 2019-04-10 Sista svarsdatum: 2019-04-10
Svar på skriftlig fråga