Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Avgifter i skolan

Skriftlig fråga 2013/14:595 av Adnan Dibrani (S)

Adnan Dibrani (S)

till Utbildningsminister Jan Björklund (FP)

 

Enlig skollagen ska skolan vara gratis för våra barn, vilket innebär att skolorna endast undantagsvis får ta ut en obetydlig avgift exempelvis för någon aktivitet. Så är det tyvärr inte i dag. Det är allt vanligare att eleverna ska ha med sig frukt, matsäck, avgift för utflykt och liknande, också när aktiviteterna är schemalagda och rimligen borde bekostas av skolan.

Även om det rör sig om små summor kan det vara betungande för en förälder som lever under små ekonomiska omständigheter. Den höga arbetslösheten i landet och sänkta ersättningsnivåer vid arbetslöshet och sjukdom innebär att allt fler personer i dag är beroende av försörjningsstöd, vilket inte ger utrymme för några extra utgifter.

Utbildningsministern har i ett frågesvar i januari hänvisat till förarbetena till skollagen, som säger att om kostnaden är regelbundet återkommande kan den sammanlagt bli påfrestande för ett hushåll med svag ekonomi och att det därför krävs att skolan noga överväger när och hur ofta denna möjlighet ska utnyttjas. Därför ska det inte finnas behov av att förtydliga regelverket om avgifter.

Uppenbart följer inte kommunerna skollagen på denna punkt, vilket i dagarna har uppmärksammats bland annat i Halland. Därför borde utbildningsministern visa politisk handlingskraft och förtydliga intentionerna i skollagen om avgiftsfri skola.

Kan utbildningsministern nu precisera den avgift som är skälig att ta av eleverna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-05-06 Överlämnad: 2014-05-06 Anmäld: 2014-05-07 Besvarad: 2014-05-14 Sista svarsdatum: 2014-05-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga