avgifter i hälso- och sjukvården

Skriftlig fråga 2004/05:2151 av Linna, Elina (v)

Linna, Elina (v)

den 1 september

Fråga 2004/05:2151

av Elina Linna (v) till statsrådet Ylva Johansson om avgifter i hälso- och sjukvården

Det är ett landstingskommunalt ansvar att fastställa och ta ut avgifter för hälso- och sjukvård. Högkostnadsskyddet och hälso- och sjukvårdslagen är däremot nationell. Det är viktigt att påminna sig om när man nu konstaterar att landstinget i Värmland vill avvisa patienter som inte kan betala kontant vid besökstillfället. Vårdbolaget Carema som driver närsjukvården på uppdrag av landstinget i Värmland har beslutat att avvisa patienter som inte kan betala vid besökstillfället. De avvisas utan att någon medicinsk bedömning gjorts. På en fråga ställd till den politiska majoriteten i Värmland om hur man såg på Caremas sätt att hantera patienter som saknade kontanter svarade man att detta kanske var något för landstinget att införa i sina egna verksamheter. Jag ställer mig frågande till hur ett sådant system kan inrymmas i en lag som säger att hälso- och sjukvård ska ges på lika villkor i hela landet och att vården ska ges efter behov. Jag undrar också hur detta ska kunna förenas med den vårdgaranti som införs den 1 november 2005. Där finns mig veterligen inga krav på patientens betalningsförmåga.

Jag vill därför fråga statsrådet Ylva Johansson:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder med anledning av att landstinget vill införa möjligheten att neka patienter vård av ekonomiska skäl?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-09-01 Anmäld: 2005-09-13 Besvarad: 2005-09-14 Svar anmält: 2005-09-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-09-14)