avgifter för ideella stipendiefonder

Skriftlig fråga 1997/98:661 av Ericsson, Dan (kd)

Ericsson, Dan (kd)
Fråga 1997/98:661 av Dan Ericsson (kd) till justitieministern om avgifter för ideella stipendiefonder

Stiftelser skall enligt stiftelseförordningen betala årliga tillsynsavgifter och registerhållningsavgifter till länsstyrelsen. Dessa avgifter uppgår till mellan 825 och 1 200 kr per stiftelse och år. Samma avgifter gäller för ideellt drivna stiftelser. För en liten stipendiefond, som drivs med ideella krafter och som stiftelse, kan den summan kännas tung. Detta motverkar samhällets behov av att ta till vara och stötta de ideella insatser som görs.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitieministern:

Avser ministern att ta initiativ till en förändring av stiftelseförordningen i syfte att minska kostnaderna för ideellt drivna stiftelser?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-04-22 Anmäld: 1998-04-27 Besvarad: 1998-04-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga