Avgift för virkesupplag

Skriftlig fråga 2019/20:570 av John Widegren (M)

John Widegren (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Trafikverket har meddelat att från och med den 1 januari 2020 kommer en avgift att tas ut för virkesupplag vid väg, vilket tidigare varit gratis. Förutom virkesupplagen påverkas ansökningar om anslutningar, staket, byggnader med mera. För virkesupplag blir avgiften 2 900 kronor, och för exempelvis anslutningar 4 600 kronor. Redan givna tillstånd gäller. Generella tillstånd kan sökas även för 2020.

För privata skogsägare, och framför allt mindre skogsägare, innebär det här en ekonomisk smäll som inte bara kommer att leda till att avkastningen på brukbar skog minskar utan också potentiellt att skogsavverkning hämmas.

Sverige har i dag en världsledande vård av brukbar skog och framför allt privata skogsägare är oerhört måna om att värna en god skogsvård.

Med anledning av ovan vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vilka konsekvensutredningar för skogsbruket baseras den nya avgiften på som kräver att den införs, och hur ska vi förbättra lönsamheten för det som detta medför?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-05 Överlämnad: 2019-12-06 Anmäld: 2019-12-09 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18
Svar på skriftlig fråga