avgift för skolresor

Skriftlig fråga 2003/04:620 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 23 januari

Fråga 2003/04:620

av Krister Örnfjäder (s) till utbildningsminister Thomas Östros om avgift för skolresor

I Västerviks kommun har det uppstått en debatt om man inom ramen för skolans verksamhet kan anordna en kombinerad klass- och studieresa @ en resa där eleverna är med och bidrar ekonomiskt genom eget arbete eller eget sparande. Utbildningsförvaltningen i Västervik har tolkat skollagen så att resan inte längre är genomförbar eftersom grundskolan ska vara avgiftsfri för eleverna, vilket även innefattar resor under skoltid.

Personligen anser jag att det är fostrande för eleverna om de genom eget arbete kan bidra till att finansiera en klassresa, det är en bra förberedelse för vuxenlivet. I många svenska skolor finansieras klassresorna på detta sätt, det är inget ovanligt för just skolorna i Västerviks kommun. Om denna tolkning är riktig kommer den att påverka landets alla skolor.

Avser utbildningsministern att vidta åtgärder mot bakgrund av det ovan redovisade?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-01-23 Anmäld: 2004-01-27 Besvarad: 2004-01-28 Svar anmält: 2004-01-29
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-01-28)