Avgift för möte med statsministern och statsråd

Skriftlig fråga 2007/08:689 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 1 februari

Fråga

2007/08:689 Avgift för möte med statsministern och statsråd

av Peter Hultqvist (s)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

Statsministern och flera av statsråden har enligt pressuppgifter ställt sig till förfogande för det första rundabordssamtalet om affärer med den svenska regeringen. Det ska hållas på Grand Hôtel i Stockholm. Tidningen The Economist är arrangör och det kostar ca 14 000 kronor per deltagare att närvara. Det är vad det kostar att träffa statsministern. 

Detta väcker naturligtvis frågan om det principiellt rimliga att statsministern och ministrar ställer sig till förfogande på arrangemang där deltagaravgifterna är extrema och leder till en starkt markerad exklusivitet bland deltagarna. Den politiska eliten och affärslivets elit träffas under former där betalningsförmågan exponeras som inträdesbiljett. Självfallet stärker det intrycket av slutenhet och exklusivitet i regeringen sätt att arbeta.

Min fråga till statsministern är:

Vilka åtgärder avser statsministern att vidta för att deltagande i arrangemang av ovanstående modell inte ska uppfattas som ett uttryck för att en politisk och ekonomisk elit smälter samman under former som utestänger en bred allmänhet och till formen betonar utvaldhet och exklusivitet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-02-01 Anmäld: 2008-02-01 Besvarad: 2008-02-11 Svar anmält: 2008-02-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-11)