Avgångsvederlag till statssekreterare

Skriftlig fråga 2007/08:230 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 7 november

Fråga

2007/08:230 Avgångsvederlag till statssekreterare

av Peter Hultqvist (s)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

Statssekreterare Ulrica Schenström begärde formellt att själv bli entledigad från tjänsten som statssekreterare. Trots detta har nu regeringen, där även samtliga partiledare i högeralliansen är representerade, beslutat att bevilja henne ett avgångsvederlag motsvarande ett värde av 24 månadslöner, det vill säga 2 016 000 kronor.

Detta innebär en förändring av rutinerna eftersom politiskt anställda tidigare har haft rätt till avgångsvederlag om de blivit uppsagda, inte annars. Genom denna förändring är det viktigt att klara ut på vilken principiell grund det nya förhållningssättet vilar och dessutom vilka konsekvenserna blir i ett vidare perspektiv för andra politiskt anställda.

Min fråga till statsministern är:

Vilka åtgärder avser statsministern att vidta för att dels förklara den principiella bakgrunden till regeringens beslut att ge Ulrica Schenström det aktuella avgångsvederlaget, dels förklara effekterna av det aktuella beslutet i förhållande till övriga politiskt anställdas anställningsvillkor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-11-07 Anmäld: 2007-11-12 Besvarad: 2007-11-14 Svar anmält: 2007-11-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-11-14)