Avdragsrätt för a-kassa och fackföreningsavgift

Skriftlig fråga 2016/17:632 av Jamal El-Haj (S)

Jamal El-Haj (S)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Som IF Metallare och socialdemokrat tycker jag att det är viktigt att alla är medlemmar i en fackförening och dess a-kassa. Även företagare bör, inte minst för sin egen skull, vara med i en a-kassa. Arbetslöshetsförsäkringen är en viktig del av det svenska socialförsäkringssystemet och den svenska modellen.

Regeringen Reinfeldt var snabb med att ta bort både avdragsrätten för avgiften till a-kassa och avgiften för fackligt medlemskap. I dessa fall var de så kallade nya moderaterna inget ”arbetarparti”. Många lämnade a-kassorna och fick sedan problem då de blev arbetslösa under finanskrisen. Borgerligheten fick då kalla fötter och sade, i alla fall i ord, att det var bra att folk var med i a-kassorna. Utan a-kassor hamnar nämligen försörjningsansvaret i slutändan på samhället och skattebetalarna. Om arbetslösheten växer, vilket den då gjorde, blir den ett sänke för både statsfinanserna och kommunernas budgetar.

Arbetsgivarna har precis som löntagarna sammanslutit sig i gemensamma intresseorganisationer. I dag har företag och företagare rätt att göra avdrag för avgiften för medlemskap i en arbetsgivarorganisation, medan motsvarande rätt inte gäller för arbetstagares avgift för medlemskap i en facklig organisation. Detta är en obalans och brist på neutralitet som måste korrigeras. Även avdragsrätten för avgiften för medlemskap i en facklig organisation ska återinföras.

 

Avser finansministern att återinföra avdragsrätten för avgift till arbetslöshetskassa och avgift för medlemskap i fackliga organisationer?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-01-12 Överlämnad: 2017-01-13 Anmäld: 2017-01-17 Svarsdatum: 2017-01-25 Sista svarsdatum: 2017-01-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga