Avdragsbegränsning för betalning till person i utlandet

Skriftlig fråga 2013/14:367 av Olsson, Hans (S)

Olsson, Hans (S)

den 30 januari

Fråga

2013/14:367 Avdragsbegränsning för betalning till person i utlandet

av Hans Olsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Det förekommer i dag omfattande betalningar till utlandet som Skatteverket har svårt för att kontrollera. Betalningar till bolag i utlandet sker utan att Skatteverket har möjlighet att ta fram vem som är den verklige ägaren, ”beneficial owner”. Misstanken finns att om detta framkom skulle vederbörande kunna beskattas i Sverige i stället. Om betalning sker till person och företag i utlandet borde den skattskyldige i Sverige kunna åläggas ansvar för att ta fram uppgifter om personen/företaget samt ekonomin på sådant sätt som motsvarar Skatteverkets möjligheter att ta fram sådana uppgifter för person/företag i Sverige. Utbetalaren i Sverige borde annars nekas avdrag för utbetalningen.

Avser statsrådet att ta initiativ till en sådan begränsning?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-01-30 Anmäld: 2014-01-30 Besvarad: 2014-02-05 Svar anmält: 2014-02-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-02-05)