Avdrag för övriga utgifter

Skriftlig fråga 2012/13:466 av Jakobsson, Leif (S)

Jakobsson, Leif (S)

den 24 april

Fråga

2012/13:466 Avdrag för övriga utgifter

av Leif Jakobsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Under inkomstslaget tjänst kan avdrag göras för övriga utgifter. Exempel på utgifter som kan vara avdragsgilla som övriga utgifter är arbetskläder, skyddsutrustning, i vissa fall fackböcker och tidningar, telefon, verktyg och kontorsutrustning samt mätnings- eller granskningsavgifter.

Det görs avdrag för detta på 1,1 miljarder. Men enligt riksdagens utredningstjänst (RUT) har Skatteverket inga uppgifter om storleken på de olika posterna som ingår i övriga utgifter.

Det är märkligt att över en miljard dras av utan att någon har ordentlig koll på vad och varför.

Jag ber statsrådet att med hjälp av departementet och genom denna fråga till riksdagen specificera de avdragsposter som döljs under klumpbenämningen övriga utgifter.

Min fråga till finansministern är:

Vilka initiativ avser finansministern att ta för att dels ta reda på och för riksdagen redovisa vilka poster avdraget övriga utgifter består av, dels strama upp medgivandet av detta avdrag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-04-24 Anmäld: 2013-04-24 Besvarad: 2013-05-02 Svar anmält: 2013-05-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-05-02)