Avdrag för kostnad för byte till energisnål uppvärmning i bostäder

Skriftlig fråga 2005/06:194 av Pålsson, Chatrine (kd)

Pålsson, Chatrine (kd)

den 21 oktober

Fråga 2005/06:194 av Chatrine Pålsson (kd) till finansminister Pär Nuder (s)

Avdrag för kostnad för byte till energisnål uppvärmning i bostäder

Från och med årsskiftet införs ett avdrag för hushåll som byter från direktverkande el till fjärrvärme eller annan energisnål uppvärmning. Stödet gäller dock inte retroaktivt utan de hushåll som haft oturen att påbörja sina investeringar får betala hela kostnaden utan avdrag.

I Kalmar län har en snabb utbyggnad av bredband pågått. I Mönsterås är arbetet med att gräva ned bredbandskablar i full gång. Många hushåll har redan lagt ned, eller planerar att lägga ned, kablar till fjärrvärme i samma veva men tvekar nu när de inte får del av avdraget. För hushåll där arbetet med att lägga ned bredbandskablarna inte är färdigt före nyår är det inga problem att vänta till efter årsskiftet. Men på platser där bredbandskablarna är på plats före nyår innebär det en avsevärd prisskillnad och de hushållen väntar förmodligen till efter nyår och får därför gräva upp marken igen. Detta är olyckligt ur effektivitetssynpunkt både vad gäller tid och ekonomi.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att hushåll, som i samband med pågående grävningsarbete lägger ned kablar till fjärrvärme, ska få möjlighet att tillgodogöra sig avdraget retroaktivt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-10-21 Anmäld: 2005-10-21 Besvarad: 2005-10-26 Svar anmält: 2005-10-26
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-10-26)