Avdrag för hushållstjänster och kommunal verksamhet

Skriftlig fråga 2007/08:1249 av Pärssinen, Raimo (s)

Pärssinen, Raimo (s)

den 22 maj

Fråga

2007/08:1249 Avdrag för hushållstjänster och kommunal verksamhet

av Raimo Pärssinen (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

De statliga subventionerna till köp av hushållstjänster kommer att ge en rad effekter som i sin förlängning blir komplicerade att hantera. En äldre eller handikappad kan genom avdraget välja att i stället för att anlita kommunal hemtjänst köpa städning och inhandling av matvaror privat och därefter ansöka om avdrag för dessa tjänster. Till skillnad från då de köper tjänsten av kommunen betalar de bara halva priset. Det uppstår alltså en oren priskonkurrens mellan de kommunala tjänsterna och de privata. En kommun kommer dessutom att tvingas höja sitt pris allteftersom kunder faller ifrån. Eftersom staten betalar avdraget kan det också vara frestande för en kommun att försöka förmå sina äldre – till exempel genom ett högt pris – att köpa tjänsten privat för då slipper kommunen den kostnaden. Kostnader för städning med mera åt äldre och handikappade kan genom detta övervältas på staten och de enskilda själva. Den generella välfärdspolitiken undergrävs samtidigt genom att kommunerna överlåter städning med flera tjänster för äldre och handikappade till marknaden.

Avser statsrådet att ta något initiativ i syfte att hantera de frågor som uppstår då avdraget för hushållstjänster kan skapa osund konkurrens med kommunal verksamhet och på sikt kan leda till att vissa kommuner slutar tillhandahålla vissa tjänster eftersom staten och de enskilda i stället kan bekosta dem?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-05-22 Anmäld: 2008-05-22 Besvarad: 2008-05-28 Svar anmält: 2008-06-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-05-28)