Avdrag för gåvor

Skriftlig fråga 2009/10:926 av Rådström, Britta (s)

Rådström, Britta (s)

den 21 juni

Fråga

2009/10:926 Avdrag för gåvor

av Britta Rådström (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Utredaren i Gåvoincitamentsutredningen avstyrkte i SOU 2009:59 Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet hela idén. Ett av regeringspartierna är dock besatt av själva tanken, oavsett dess hållbarhet, och kan komma att i partiledarforumet framtvinga att statsrådet får i uppdrag att presentera en sådan proposition. Anhängare av idén menar att företag som ställer upp för samhällsnyttig verksamhet genom donationer blir ”dubbelbeskattade” det vill säga de ger gåvor av beskattade medel men kan inte få en skattefördel av gåvan. Man vill att gåvor till ideella organisationer bör vara avdragsgilla i privatpersoners och företags självdeklarationer.

Avser finansministern att införa ett avdrag, ett skatteavdrag eller en annan form av skattefördel för privatpersoner och/eller företag som skänker pengar till forskning och/eller ideella organisationer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-21 Anmäld: 2010-06-21 Besvarad: 2010-06-30 Svar anmält: 2010-07-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-30)