Avdrag för friskvård för enskilda företagare

Skriftlig fråga 2005/06:1203 av Danielsson, Staffan (c)

Danielsson, Staffan (c)

den 15 mars

Fråga 2005/06:1203 av Staffan Danielsson (c) till finansminister Pär Nuder (s)

Avdrag för friskvård för enskilda företagare

Enskilda företagare liksom företag och organisationer har rätt att dra av kostnader för rehabilitering när sjukdom eller arbetsskada inträffat. För den som är anställd har företagen och företagarna också rätt att investera i friskvård under vissa begränsningar vad gäller till exempel belopp.

Däremot får den som driver sitt företag som enskild firma eller handelsbolag inte dra av några friskvårdskostnader alls för sig själv. Detta verkar märkligt, med tanke på att även dessa företagare är människor som mår bra av motion och friskvård. Likaväl som de anställdas hälsa kan befrämjas genom att avdragsrätt föreligger för olika friskvårdsinsatser gäller detta i samma grad för företagaren själv. De flesta ensamföretagare eller småföretagare arbetar hårt och länge och behöver säkert samma morot till friskvård som de anställda. Eller om man vänder på det, varför ska ovannämnda företagare diskrimineras vad gäller rätten till avdragsgill friskvård?

Avser statsrådet att vidta åtgärder så att även företagare med enskild firma eller handelsbolag medges samma rätt till avdrag för friskvård som de anställda?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-03-15 Anmäld: 2006-03-15 Besvarad: 2006-03-27 Svar anmält: 2006-03-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-27)