Avdrag för förvaltningsutgifter

Skriftlig fråga 2013/14:560 av Hans Olsson (S)

Hans Olsson (S)

till Finansminister Anders Borg (M)

 

I en kvällstidning gavs råd om så kallade smarta avdrag som kan göras via deklaration på nätet. Ett av dessa var avdraget för förvaltningsutgifter över 1 000 kronor. Avdraget kan göras för följande företeelser: aviseringsavgift och expeditionskostnader för lån, utgift för bankfack och notariatsavgifter med mera när utgifterna har samband med förvaltning av egendom (exempelvis förvaring av värdehandlingar), dataprogram om handeln med värdepapper är omfattande och programmen har direkt samband med verksamheten, vissa tidskrifter med inriktning på placeringsrådgivning och företagsanalyser om omfattande handel med värdepapper bedrivs (exempelvis Börsveckan), depåavgift till bank, arvode till god man som avser förvaltning av tillgångar (värdepapper med mera). Detta avdrag måste betecknas som en missad kvarleva som överlevde 1990/91 års upprensning av tvivelaktiga avdrag. Kontrollen av korrekta uppgifter för detta avdrag torde också vara obefintlig, det vill säga felaktiga avdrag av småsummor sker inte osannolikt i stor omfattning.

Avser finansministern att täppa till detta hål för skatteundandragande genom att avskaffa avdraget för förvaltningsutgifter till deklarationen 2015?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Överlämnad: 2014-04-08 Inlämnad: 2014-04-08 Sista svarsdatum: 2014-04-16 Besvarad: 2014-04-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga