avbytartjänster inom jordbruket

Skriftlig fråga 1998/99:142 av Fransson, Sonja (s)

Fransson, Sonja (s)
Fråga 1998/99:142 av Sonja Fransson (s) till jordbruksministern om avbytartjänster inom jordbruket

den 2 december

Om vi skall få unga människor att i framtiden satsa på jordbruk måste det vara lönsamt och utvecklande men också finnas möjlighet till ledighet. Det är få som i dag ställer upp på att ständigt vara bundna till gården. Även om det i många andra avseenden är ett fritt och självständigt arbete. Det är därför nödvändigt att avbytartjänsten fungerar tillfredsställande till rimliga kostnader.

Just nu pågår i mina hemtrakter Sjuhäradsbygden kontraktsskrivning av avbytartjänsten för 1999. Det visar sig då att flera små jordbrukare tycker att det är för kostsamt och därför inte kommer att använda sig av tjänsten. Andra jordbrukare drar ned på antalet timmar av samma skäl. Det kommer att innebära att flera avbytare troligen kommer att bli arbetslösa. Det är en mycket olycklig utveckling både för näringen och arbetsmarknaden.

Vilka åtgärder kan ministern vidta för att se till att också framtidens jordbrukare har tillgång till avbytartjänster till rimliga kostnader?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-12-02 Anmäld: 1998-12-07 Besvarad: 1998-12-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga