Avbytartjänst för animalieproducenter

Skriftlig fråga 2017/18:655 av Runar Filper (SD)

Runar Filper (SD)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Många i Sverige förstår inte vilken press och vilken arbetsbörda det innebär att bedriva animalieproduktion. Det innebär ofta tungt arbete varje dag, hela veckan, året runt. Många företagare kan stänga sin verksamhet några veckor och ta semester, men den som arbetar med animalieproduktion kan inte utan vidare lämna sina djur – det är till och med olagligt.

För att ta semester måste man alltså som regel själv betala någon för att utföra daglig tillsyn av djuren. Många löser detta genom att aldrig ta semester, vilket innebär en stor risk socialt och hälsomässigt och i slutändan även en fara för de djur som bonden har ansvar för.

Vi i Sverigedemokraterna vill därför utreda hur ett statligt medfinansierat stöd till en avbytartjänst för animalieproducenter skulle kunna utformas.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

Avser statsrådet att utreda hur ett statligt medfinansierat stöd till en avbytartjänst för animalieproducenter kan utformas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-01-24 Överlämnad: 2018-01-25 Anmäld: 2018-01-26 Svarsdatum: 2018-01-31 Sista svarsdatum: 2018-01-31
Svar på skriftlig fråga