Av- och utvisning av personer som fått avslag på sin asylansökan

Skriftlig fråga 2016/17:137 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

SR Ekot har i dag (den 17 oktober 2016) rapporterat att allt fler asylsökande som fått avslag på sin asylansökan avviker. Siffror från Migrationsverket som Ekot tagit del av visar att av de 3 200 personer som fått avslag på sin ansökan och därmed fått indraget bistånd har ca 1 150 personer försvunnit. Detta enbart efter att den nya lagen om bistånd och boende trädde i kraft i början av sommaren.

Enligt Migrationsverkets prognos beräknas att fram till 2020 kommer över 46 000 personer att försvinna spårlöst och hålla sig gömda. Det finns redan i dag ca 19 000 öppna polisärenden om av- och utvisning. 

Det är ett skuggsamhälle som håller på att växa fram i Sverige.

För att underlätta för fler av- och utvisningar har Moderaterna föreslagit fler försvarsplatser för avvisning och vi har även föreslagit nya regler för dessa. Det måste vara skillnad mellan ett ja och ett nej i asylprocessen. Har man skyddsskäl ska man få stanna, men har man inte det ska man återvända.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder och initiativ avser minister att vidta för att fler som fått avslag på sin asylansökan av- eller utvisas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-10-17 Överlämnad: 2016-10-17 Anmäld: 2016-10-18 Svarsdatum: 2016-10-26 Sista svarsdatum: 2016-10-26
Svar på skriftlig fråga