Autonoma vapensystem

Skriftlig fråga 2017/18:285 av Rasmus Ling (MP)

Rasmus Ling (MP)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Inom EU diskuteras ett gemensamt regelverk för militära drönare, vilket det finns behov av. Dessa har under 2000-talet ökat i antal, med stor kritik från människorättsorganisationer som följd. Utvecklingen av nya vapensystem går dock fort, så frågan är om ett sådant regelverk kommer att ha hunnit i kapp verkligheten när det väl, eventuellt, är på plats. Nu är nämligen autonoma vapensystem på väg att utvecklas. Det är vapensystem som kan ta egna beslut om vem och vad som ska attackeras och när det ska ske.

På de flesta samhällsområden är teknisk utveckling positiv. Att sköta saker på distans, att röststyra och regleringar som sker automatiskt; detta kan underlätta vardagslivet. När det gäller avancerade vapen är det dock lätt att inse riskerna. Hur hanterar en robot en potentiell gränskonflikt, hur skiljer den soldater från civila och hur undviks våldsspiraler? Och vad händer om vapnen hamnar i fel händer? Det är berättigade frågor som vi behöver få svar på.

Jag vill ställa följande fråga till försvarsminister Peter Hultqvist:

Vilka initiativ är ministern beredd att ta för att pröva dessa automatiserade vapensystem ur ett folkrättsligt perspektiv?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-11-16 Överlämnad: 2017-11-16 Anmäld: 2017-11-17 Sista svarsdatum: 2017-11-29 Svarsdatum: 2017-12-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga