Auktionsvillkor för 700-megahertzbandet

Skriftlig fråga 2017/18:1255 av Erik Ottoson (M)

Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

När en mobiloperatör ska tillhandahålla mobila tjänster är tillgången till radiofrekvenser grundläggande. Post- och telestyrelsen (PTS) har nu på sitt bord att besluta hur frekvenserna ska kunna köpas och delas upp gällande det så kallade 700-megahertzbandet som av EU är utpekat att användas för 5G och ger bra täckning på bland annat landsbygden.

Då PTS i tidigare fall beslutat om auktionsvillkor för radiofrekvenser har de satt upp ett tak för hur mycket frekvenser en och samma operatör får köpa. De har också sett till att minst tre aktörer måste finnas representerade som ägare av frekvenserna. Så är inte fallet denna gång. Det nuvarande förslaget möjliggör i praktiken för en aktör att köpa en mycket stor andel, vilket gynnar de största operatörerna med bäst finansiell uppbackning.

Konkurrens mellan mobiloperatörerna driver på utbyggnadstakten och håller nere priserna för kunderna. För en fungerande marknad av 5G på landsbygden är konkurrensen avgörande.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att säkerställa att PTS genomför en grundläggande konkurrensanalys innan de fattar beslut om auktionsvillkor för 700-megahertzbandet som kommer att påverka hela den svenska telekommarknaden?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-05-03 Överlämnad: 2018-05-04 Anmäld: 2018-05-14 Svarsdatum: 2018-05-16 Sista svarsdatum: 2018-05-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga