Attraktiva utbildningar inom skogs- och lantbruk

Skriftlig fråga 2016/17:1784 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Anna Ekström (S)

 

Sverige är ett stort land med stora marker som kan användas för lantbruk och skogsbruk. Vår skogsmark är en av våra viktigaste näringsgrenar och är en av anledningarna till vårt nutida välstånd. Men vi måste se över hur vi kan förädla vår skog och våra lantbruksprodukter ytterligare för att kunna skapa nya jobb och för att behålla de jobb som finns. Om vi gör på rätt sätt kommer vi att kunna öka exporten av förädlade produkter. Om vi ska kunna öka vår produktion och export behövs kompetens och kunskap, bland annat genom att fler väljer att studera skogs- och lantbruksutbildningar. Vi måste därmed se till att ha attraktiva lant- och skogsutbildningar, så att unga söker sig till dessa. Det krävs även en långsiktig strategi för hur vi kan öka antalet platser på skogs- och lantbruksskolorna.

I Skaraborg har vi redan framgångsrika lantbruksutbildningar, som exempelvis Uddetorp och Biologiska Yrkeshögskolan i Skara och Naturbruksgymnasiet Sötåsen utanför Töreboda. Men med ytterligare stöd och vision kan dessa skolor fungera bättre och agera som försöksområde på vad vi kan göra för att få våra lant- och skogsskolor ännu mer attraktiva. Om detta möjliggörs kan det bidra till att Sverige och Skaraborg blir starkare med fler jobbtillfällen inom skogs- och lantbrukssektorn.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Ekström:

Har statsrådet och regeringen en strategi för hur vi ska göra våra skogs- och lantbruksskolor mer attraktiva och finns det ett intresse från regeringen att inkludera Skaraborg i strategin?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-08-08 Överlämnad: 2017-08-09 Besvarad: 2017-08-23 Sista svarsdatum: 2017-08-23 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga