Attack mot assyrisk by i Irak

Skriftlig fråga 2012/13:603 av Kerimo, Yilmaz (S)

Kerimo, Yilmaz (S)

den 18 juni

Fråga

2012/13:603 Attack mot assyrisk by i Irak

av Yilmaz Kerimo (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Torsdagen den 13 juni utsattes den assyriska byn Rabatki i Dohukprovinsen i norra Irak för en väpnad attack. Tiotals beväpnade kurdiska män försökte att med våld tränga sig in i byn och börja bygga ett hus. Deras motiv var att kunna göra anspråk på delar av byn.

I samband med attacken misshandlades byhövdingen Zaya Barcam Khoshaba av dem som attackerade byn. Enligt vittnen på plats deltog generalen Aref Habib Al Zebari i attacken. Han är officiell medlem av den kurdiska regionens militär, Peshmerga. Även hans bror Hares Habib Al Zebari, polisman, är utpekad av byborna.

Det är allvarligt att minoriteter i Irak blir hotade på detta sätt och synnerligen allvarligt att personer inblandade i attacken är medlemmar i de officiella väpnade styrkorna. Enligt information från byborna har ingen gripits för attacken.

Min fråga till Carl Bildt är:

Har utrikesministern för avsikt att fördöma attacken och arbeta för att den svenska representationen i Irak ska ta upp frågan med de irakiska myndigheterna?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-06-18 Anmäld: 2013-06-18 Svar anmält: 2013-06-27 Besvarad: 2013-06-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-06-27)