Att underlätta för att bebygga områden med fornminnen

Skriftlig fråga 2017/18:1251 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Varje kommun ska planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Kommunen ska också främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Att det finns bostäder av god kvalitet, som människor har råd och efterfrågar, är av grundläggande betydelse för invånarnas välfärd. För att ett samhälle ska fungera tillfredsställande behövs till exempel ett tillräckligt utbud av bostäder för bland annat ungdomar så att de ska kunna flytta hemifrån.

Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande och påverkar såväl tillväxten som välfärden i en kommun.

Men det är verkligen inte alltid lätt att utveckla kommuner. Ett hinder som är vanligt i flera kommuner när man börjar planera för nya bostäder är att det kan finnas fasta fornlämningar i marken. I sådana områden är fornlämningarna ofta hinder för bebyggelseutveckling och exploatering.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att underlätta för att fler ska kunna bo där människor har bott förut, det vill säga för att bebygga områden med fornminnen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-03 Överlämnad: 2018-05-03 Anmäld: 2018-05-04 Svarsdatum: 2018-05-16 Sista svarsdatum: 2018-05-16
Svar på skriftlig fråga