att ställa till svars för BSE

Skriftlig fråga 2000/01:1120 av Johnsson, Jeppe (m)

Johnsson, Jeppe (m)

den 26 april

Fråga 2000/01:1120

av Jeppe Johnsson (m) till jordbruksminister Margareta Winberg om att ställa till svars för BSE

WHO, Världshälsoorganisationen, har nyligen haft ett krismöte om BSE, galna ko-sjukan. Där varnade forskare för att det inom kort kan komma utbrott av BSE i Polen, Ryssland och andra östeuropeiska länder. Även Mellanöstern och Sydostasien är i farozonen.

Den hotande utbredningen av BSE över i stort sett hela världen är förorsakad av Storbritanniens och EU:s foderexport till 80 länder. Trots att myndigheterna, i framför allt Storbritannien, känt till riskerna har inga åtgärder vidtagits. Storbritannien förbjöd användningen av kadavermjöl redan 1988, men fortsatte exporten ända till 1996. EU stoppade inte importen förrän vid det senaste årsskiftet. Mellan åren 1991 och 1995 tredubblades faktiskt exporten.

Nu kräver Storbritannien ersättning från EU för kostnader som BSE-krisen har förorsakat. Man kan ställa sig frågan om inte de som drabbas av smittan på grund av producenternas och myndigheternas brist på ansvarstagande också har rätt att fordra att ansvar utkrävs av dem som förorsakat smittan och spridningen av densamma.

Vad avser jordbruksministern vidta för åtgärder för att ansvariga för spridningen av BSE-smittan ska ställas till svars?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-04-26 Anmäld: 2001-05-02 Besvarad: 2001-05-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-05-03)