Att införa brottsrubriceringen grovt sexköpsbrott

Skriftlig fråga 2013/14:705 av Richard Jomshof (SD)

Richard Jomshof (SD)

till Justitieminister Beatrice Ask (M)

 

För 15 år sedan röstades sexköpslagen igenom. År 2005 införlivades lagen i brottsbalken och återfinns numera under dess sjätte kapitel om sexualbrott. År 2011 skärptes maxstraffet för sexköp från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Syftet med skärpningen var att göra det lättare för domstolarna att döma ut straff som verkligen avspeglade allvarliga och grova sexköp.

Trots detta kunde DN våren 2013 avslöja, efter en granskning av samtliga sexköpsdomar i Sverige, att ingen dömts till fängelse för sexköp. I DN:s artikel ges ett talande exempel på hur verkningslös lagen i verkligheten är: När polisen i Göteborg lyckades klara upp en stor traffickinghärva där rumänska kvinnor hölls under slavliknande förhållanden och såldes till hundratals män ledde det till att 141 män åtalades för köp av sexuell tjänst. Av dessa 141 åtalade män frikändes 16, resten fick dagsböter.

Inte nog med det, år 2012 genomförde DN en granskning som visade att så gott som ingen av dem som köper sex av barn döms till fängelse. Av 542 anmälda fall åren 2006–2010 ledde endast 26 till fällande domar och av dem endast fyra till fängelsestraff. Det är mindre än 1 procent. (DN 2012-05-07)

För att lösa problemet med för låga straff och för att göra sexköpslagen mer effektiv föreslår Sverigedemokraterna att brottsrubriceringen grovt sexköpsbrott ska införas, med fängelse som minimistraff i straffskalan. Brottet bör förslagsvis främst vara förbehållet personer som döms för sexköp och som tidigare har dömts för sådan brottslighet, eller för personer som har köpt sex av särskilt utsatta – exempelvis traffickingoffer. Och för att sexköp av barn verkligen ska ge strängare straff vill Sverigedemokraterna dessutom att minimistraffet ska ändras från böter till fängelse.

Med anledning av vad jag här framför undrar jag om justitieministern är nöjd med dagens situation vad gäller sexköp i allmänhet och sexköp av barn i synnerhet. Jag undrar dessutom om justitieministern är villig att ändra svensk lagstiftning i enlighet med vad Sverigedemokraterna här föreslår.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-06-25 Överlämnad: 2014-06-25 Besvarad: 2014-07-02 Sista svarsdatum: 2014-07-02
Svar på skriftlig fråga