att behålla svensk skötselmärkning på kläder

Skriftlig fråga 2004/05:1964 av Darell, Linnéa (fp)

Darell, Linnéa (fp)

den 30 juni

Fråga 2004/05:1964

av Linnéa Darell (fp) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om att behålla svensk skötselmärkning på kläder

Enligt uppgifter från Konsumentverket anses Sveriges krav på skötselmärkning av kläder vara ett handelshinder och ifrågasätts därför inom EU. Skötselråden är uppskattade av svenska konsumenter enligt en Temoundersökning. Åtta av tio anger att de läser råden före första tvätt. Sex av tio tar del av råden redan vid inköp. Att riskera att tvätta fel och få kassera kläder är ekonomiskt kännbart, inte minst för barnfamiljer. Med så många typer av material som finns i dag så är det näst intill omöjligt att avgöra vad som är rätt och lämplig skötsel för ett plagg. Det är naturligtvis också praktiskt och ekonomiskt att redan vid inköp till exempel få veta om kostnader för kemtvätt på flera hundra kronor per år tillkommer.

Det som är bra för svenska konsumenter är sannolikt också bra för konsumenter i andra länder. Sverige har här något att bidra med. Min uppfattning är att regeringen bör driva frågan på att införa krav på skötselmärkning som EU-lagstiftning.

Ett annat perspektiv på frågan är att ett avskaffande skulle förstärka den negativa bild som många svenskar har av EU. Det kan tyckas "småttigt" men det är de nära frågorna som formar medborgarnas uppfattning om medlemskapet i EU medför något gott eller ej.

Avser ministern att vidta några åtgärder för att driva krav på skötselmärkning i hela EU för att garantera fortsatt märkning i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-06-29 Besvarad: 2005-07-13 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-07-13)