att avfallsförbränningen strider mot miljömålen

Skriftlig fråga 2004/05:2039 av Nordlund, Harald (fp)

Nordlund, Harald (fp)

den 15 juli

Fråga 2004/05:2039

av Harald Nordlund (fp) till statsrådet Lena Sommestad om att avfallsförbränningen strider mot miljömålen

Jag fick på tidigare ställd fråga om sopförbränning ett svar som ingav visst hopp om att förbränning ska komma att likställas med deponering i skattehänseende.

I förslag till nytt delmål inom nationella miljömålet God bebyggd miljö sägs: "Den totala mängden genererat avfall skall inte öka och den resurs som avfall utgör skall tas till vara i så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras."

Det finns nu många tecken som tyder på att den kraftiga utbyggnad av avfallsförbränning som pågår i kommunerna innebär en omprioritering i fråga om hanteringen av avfall. Signalen till företag och medborgare är att förbränning går före återvinning. Med andra ord innebär utbyggnaden att produktionen av avfall stimuleras. Denna utveckling måste anses strida mot bland annat ovan citerat förslag till nytt delmål.

Min fråga:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att avfallshanteringen ska uppfylla kraven i det nya delmålet om avfall?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-07-15 Besvarad: 2005-08-10 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-08-10)