Ätstörningar och graviditet

Skriftlig fråga 2007/08:1185 av Andersson, Magdalena (m)

Andersson, Magdalena (m)

den 9 maj

Fråga

2007/08:1185 Ätstörningar och graviditet

av Magdalena Andersson (m)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Uppskattningsvis lider 300 000 personer av ätstörningar i Sverige. Enligt WHO är ätstörningar en av de vanligaste psykiska sjukdomarna hos kvinnor i tonåren. 

Orsakerna kan vara flera – man talar ofta om en samverkan mellan biologiska, sociala, genetiska och kulturella faktorer.

Kvinnor drabbas i större utsträckning än män. Kraven ökar på unga kvinnor, idealen av den smala, vackra och (därför) lyckliga kvinnan gör säkert sitt till. Man vill vara lyckad, säker och smart. En gemensam nämnare för personer med ätstörningar är att de håller sin situation hemlig. Dessutom har de nästan aldrig någon insikt om allvaret i sin situation.

En växande grupp inom gruppen med ätstörningar är gravida kvinnor och nyblivna mammor. Man är ängslig för att gå upp i vikt för mycket under graviditeten och efter den vill man ned i vikt på rekordfart. Konsekvenserna för sig själv och barnets hälsa blundar man för. Mediernas bilder av stjärnor och andra kändisar som lyckats är troligen en bidragande orsak.

Enligt min uppfattning saknas strategier för att möta problematiken med blivande och nyblivna mammor som är i riskzonen eller redan inne i en ätstörningsproblematik.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av detta problem?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-05-09 Anmäld: 2008-05-09 Besvarad: 2008-05-14 Svar anmält: 2008-05-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-05-14)