Atomavfall vid Studsvik i Nyköping

Skriftlig fråga 2012/13:647 av Ericson, Gunvor G (MP)

Ericson, Gunvor G (MP)

den 10 juli

Fråga

2012/13:647 Atomavfall vid Studsvik i Nyköping

av Gunvor G Ericson (MP)

till miljöminister Lena Ek (C)

I våras rapporterades om att 10 000 tunnor med radioaktivt avfall från Studsvik måste plockas upp och öppnas eftersom det framkommit att många av dem innehåller ämnen som de inte borde innehålla, bland annat kvicksilver, plutonium och stora mängder vätska.

De var planerade att slutförvaras i Forsmark. Ca 2 000 tunnor hade redan förts dit. SVAFO, som ägs av kraftbolagen Forsmarks Kraftgrupp AB, Ringhals AB, Barsebäck Kraft AB och OKG AB sade då att en anläggning för flera hundra miljoner kronor ska byggas för att kunna behandla avfallet.

I en lagerlokal i Studsvik utanför Nyköping i Sörmland står drygt 7 000 stora, gula plåttunnor innehållande låg- och medelaktivt avfall från det tidiga svenska kärnkraftsprogrammet, alltså 60‑, 70‑ och 80-talen.

Det är allvarligt att gamla kärnavfalls rester som kan stråla i ofattbara 100 000 år fortfarande efter över 30 år inte har tagits om hand på ett säkert sätt och att vi inte ens säkert vet vad alla tunnorna innehåller eller om det kan finnas mer okänt avfall på Studsvik.

En oberoende granskning av tunnorna och av hela Studsviksområdet bör göras.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöministern:

Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta för att en oberoende granskning av tunnorna och hela Studsviksområdet ska komma till stånd så att avfall kan omhändertas på korrekt sätt utifrån miljö- och hälsoaspekter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-07-10 Besvarad: 2013-07-24 Svar anmält: 2013-08-15 Anmäld: 2013-08-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-07-24)