Åtkomst till domar

Skriftlig fråga 2008/09:866 av Bodström, Thomas (s)

Bodström, Thomas (s)

den 21 april

Fråga

2008/09:866 Åtkomst till domar

av Thomas Bodström (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

I dag finns det endast vägledande avgöranden publicerade direkt på Internet genom Domstolsverkets försorg. I annat fall får den som är intresserad av att kunna läsa en kopia av en dom beställa den hos respektive domstol. Jag vill fråga justitieministern:

Vilka initiativ avser justitieministern att ta för att alla avgöranden från domstolar ska finnas direktåtkomliga på Internet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-04-21 Anmäld: 2009-04-21 Svar anmält: 2009-05-13 Besvarad: 2009-05-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-13)