åtgärdsprogram mot mobbning

Skriftlig fråga 2000/01:1623 av Tolgfors, Sten (m)

Tolgfors, Sten (m)

den 28 augusti

Fråga 2000/01:1623

av Sten Tolgfors (m) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om åtgärdsprogram mot mobbning

Det är politikens ansvar att se till att skolan klarar att förebygga, upptäcka och stoppa mobbning. Det är oacceptabelt att staten via skolplikten beordrar barn och ungdomar att vistas i en miljö där deras säkerhet inte kan garanteras. Både skollagen och arbetsmiljölagen gäller i skolan @ men uppfylls inte. De politiska möjligheterna att stärka skolans agerande är långt ifrån uttömda.

I Sverige har länge funnits en föreställning om att det räcker med att vilja väl för att bekämpa mobbningen. Så är det inte. Undersökningar visar att hemmasnickrade åtgärdsprogram t.o.m. kan öka mobbningen på en skola, med ända upp till en tredjedel.

I vissa arbetssätt som skolor använder @ t.ex. den s.k. Farstamodellen @ informeras inte föräldrarna om barnens situation, eller sätt att agera mot andra. Föräldrar måste tvärtom engageras i betydligt högre grad än i dag. I modeller som bygger på medling mellan dem som utsätter och den som utsätts för mobbning förstärks ojämna maktförhållanden mellan elever.

Vi politiker måste kräva att skolan arbetar med forskningsbaserade åtgärdsprogram, som ger bevisad effekt mot mobbningen.

Vad avser skolministern göra för att alla svenska skolor ska börja tillämpa forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobbning?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-08-28 Besvarad: 2001-09-10 Anmäld: 2001-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-09-10)