åtgärdsprogram mot mobbning

Skriftlig fråga 2000/01:1594 av Tolgfors, Sten (m)

Tolgfors, Sten (m)

den 17 augusti

Fråga 2000/01:1594

av Sten Tolgfors (m) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om åtgärdsprogram mot mobbning

Tiotusentals barn mår dåligt av oro för mobbning inför skolstarten. Tusentals lider i onödan, eftersom det går att förebygga och hindra mobbning. Genom ett forskningsbaserat åtgärdsprogram kan den sociala miljön i skolan omstruktureras och mobbningen minskas med 50 %. Det innebär att 75 000 barn @ både offer och förövare @ skulle kunna befrias från mobbningen inom några få år.

Inom fem år ska alla skolor i Norge ges kunskap om forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobbning. Den kunskapen bör snarast spridas till alla Sveriges skolor. Det norska projektet bör studeras och i möjlig mån kopieras. I Sverige har länge funnits en föreställning om att det räcker med att vilja väl för att bemöta mobbningen. Så är det inte. Undersökningar visar att hemmasnickrade åtgärdsprogram t.o.m. kan öka mobbningen på en skola. Skolan måste därför arbeta med forskningsbaserade åtgärdsprogram.

Åtgärdsprogrammet, som tagits fram av den svenske professorn Dan Olweus, bygger på insatser på både skol- och individnivå. Tanken är att både förebygga, och ingripa mot mobbning. Fasta gränser, tydliga reaktioner och att vuxna ska vara auktoriteter är viktiga ingredienser i programmet, liksom att skolmiljön ska präglas av ett varmt och positivt vuxenengagemang.

Vilka åtgärder avser skolminstern vidta för att säkerställa att svenska skolor ges kunskap om forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobbning?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-08-17 Besvarad: 2001-08-29 Anmäld: 2001-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-08-29)