Åtgärder mot viss skatteplanering

Skriftlig fråga 2010/11:608 av Sjöstedt, Jonas (V)

Sjöstedt, Jonas (V)

den 21 juni

Fråga

2010/11:608 Åtgärder mot viss skatteplanering

av Jonas Sjöstedt (V)

till finansminister Anders Borg (M)

Arlandabanan drivs av en privat ägare. Bolaget subventioneras i praktiken av skattebetalarna genom att Riksgälden betalar räntan på ett lån som togs när banan byggdes. Samtidigt ägnar sig det riskkapitalbolag som driver banan åt avancerad skatteplanering och företaget har de senaste åren inte betalat någon skatt i Sverige trots att det gör betydande vinster. Staten har en möjlighet, via en option, att ta över driften av Arlandabanan.

Jag vill fråga finansminister Anders Borg:

På vilket vis avser finansministern att se över eller föreslå skärpningar av gällande lagar och regler för att i framtiden undvika att privata bolag på detta vis gör vinster på skattebetalarnas bekostnad?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-06-21 Anmäld: 2011-06-21 Besvarad: 2011-08-09 Svar anmält: 2011-08-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-08-09)