Åtgärder mot vattenbrist

Skriftlig fråga 2019/20:591 av Alexandra Anstrell (M)

Alexandra Anstrell (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Nästan var fjärde kommun som har svarat på en enkät från Ekot upplever att problemen med vattenbrist blivit större. Det är kommunerna som har huvudansvaret för den allmänna dricksvattenförsörjningen, och kostnader för dricksvatten finansieras genom va-taxan.

Ministern har i en tidigare interpellationsdebatt anfört att regeringen har vidtagit andra åtgärder för att stödja ansvariga aktörer i arbetet med att säkra vattenförsörjningen, bland annat genom att tillföra medel.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Hur säkerställer statsrådet vad pengarna går till och om åtgärderna leder till resultat?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-06 Överlämnad: 2019-12-06 Anmäld: 2019-12-09 Sista svarsdatum: 2019-12-18 Svarsdatum: 2019-12-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga