Åtgärder mot utflaggning av anställda

Skriftlig fråga 2007/08:1075 av Olsson, Hans (s)

Olsson, Hans (s)

den 11 april

Fråga

2007/08:1075 Åtgärder mot utflaggning av anställda

av Hans Olsson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

En ny metod för att slippa betala sociala avgifter blir vanligare på den svenska arbetsmarknaden. Genom att flagga ut sina anställda, det vill säga påstå att de bor i ett annat EU-land, försöker vissa bemanningsföretag att slippa betala svenska arbetsgivaravgifter. Metoden har upptäckts av Skatteverket i flera och vitt skilda branscher. Det handlar om transportbranschen, byggbranschen, skogsnäringen och om sektorer med behov av tillfällig eller säsongsanställd arbetskraft, till exempel bärplockning och jordbruket. I sin värsta form handlar det om att bemanningsföretag helt försöker undvika att betala skatter och sociala avgifter i något land. Vid citytunnelbygget i Malmö jobbade ifjol ungefär 240 polska arbetare, anställda av ett irländskt och ett brittiskt bemanningsföretag, företag som i sin tur anlitats av en av byggets entreprenörer. Bemanningsföretagen fick utsändningstillstånd för sina anställda av myndigheterna i Storbritannien och Irland genom att påstå att polackerna var bosatta där. Men en granskning som Försäkringskassan gjort visar att vissa av dem aldrig ens satt sin fot på öarna. Genom att ge sken av att de polska arbetarna var bosatta i Storbritannien och Irland så slapp företagen betala de svenska sociala avgifterna men avsåg inte heller att betala dem i Storbritannien eller på Irland. Exemplet, även om just detta fall uppdagades, visar vad som är det yttersta syftet – att höja vinsterna genom att helt undvika skatt. Detta leder också till att företag som betalar sina skatter och sociala avgifter konkurreras ut och att social trygghet för anställda inte finansieras.

Hur avser statsrådet att åtgärda utflaggningen av anställda?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-04-11 Anmäld: 2008-04-11 Besvarad: 2008-04-16 Svar anmält: 2008-04-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-16)