Åtgärder mot törskatesvampen

Skriftlig fråga 2007/08:1563 av Lundh, Fredrik (s)

Lundh, Fredrik (s)

den 21 augusti

Fråga

2007/08:1563 Åtgärder mot törskatesvampen

av Fredrik Lundh (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Törskatesvampens skadeverkningar i Norr- och Västerbotten är minst lika omfattande som förra året, konstaterar Skogsstyrelsen. Sedan man upptäckte angreppen på tallarna i början av 2000-talet har problemet ökat och allt större områden är i dag angripna. Lantbruksuniversitetet i Umeå håller på med en inventering av tallskogen i Norr- och Västerbotten. Syftet är inte bara att ta reda på omfattningen av skadeangreppen, utan också för att kunna skaffa medel till forskning om hur man ska kunna förhindra angrepp i framtiden.

Det saknas alltså pengar till forskning inom området. Under tiden går stora värden till spillo när man inte vet hur skadorna kan förebyggas. Detta är ett hot, inte bara för enskilda skogsägare som får sin skog angripen, utan också mot hela skogsnäringen i Norr- och Västerbotten.

För ett år sedan ställde jag en fråga om forskningsmedel till jordbruksministern. I svaret hänvisade han till befintliga forskningsfinansiärer och lovade att noga följa utvecklingen.

Jag förstår att jordbruksministern har gjort det, vilket jag vill tacka för, och nu vill jag veta vad han har kommit fram till.

Vilka åtgärder avser jordbruksministern att vidta för att törskatesvampens skadeverkningar på tallskogen i Norr- och Västerbotten stoppas?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2008-08-21 Inlämnad: 2008-08-21 Svar anmält: 2008-09-04 Besvarad: 2008-09-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-04)