Åtgärder mot tbc

Skriftlig fråga 2006/07:997 av Ericson, Lars-Ivar (c)

Ericson, Lars-Ivar (c)

den 4 april

Fråga

2006/07:997 Åtgärder mot tbc

av Lars-Ivar Ericson (c)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

En hotande tbc-epidemi har aktualiserat Sveriges beredskap mot denna sjukdom. De flesta tbc-läkemedlen är ålderstigna och det enda vaccinet togs fram för mer än åttio år sedan och ger ett otillräckligt skydd. Inför en hotande global epidemi så är det viktigt att utveckla nya metoder och ett nytt vaccin.

Stater i västvärlden bör ta ett större ansvar och anslå nödvändiga resurser till kampen mot tbc – inte bara av moraliska skäl utan också för att skydda den egna befolkningen.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till socialministern:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta mot tbc?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-04-04 Anmäld: 2007-04-04 Besvarad: 2007-04-12 Svar anmält: 2007-04-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-04-12)