Åtgärder mot tågförseningar i Mälardalen

Skriftlig fråga 2009/10:551 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 19 februari

Fråga

2009/10:551 Åtgärder mot tågförseningar i Mälardalen

av Ameer Sachet (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Vintern 2009/10 har utvecklats till ett stort bakslag för satsning mot tågförseningar i Mälardalen. År 2007 annonserades en Kraftsamling Stockholm–Mälardalen då Banverket, SJ och SL skulle göra gemensam satsning för att halvera tågens förseningstimmar fram till 2010. Bland annat skulle felavhjälpningen tredubblas vid rusningstid och driftunderhållet öka kraftigt.

Under december 2009 och fortfarande i skrivandets stund, februari 2010, är det svårt att se att så mycket har hänt. Vid sträng kyla, stora snömassor eller snabba väderomslag kollapsar fortfarande växlar, strömföring och andra tekniska system. Vagnparken håller inte heller måttet utan slås ut helt eller delvis (toaletter fryser). Vid kortare förseningar, upp till 20-25 minuter, fungerar informationen och det nästan överinformeras. Under vinterns stora sammanbrott har däremot informationen på både Stockholms central, SJ:s hemsida och i tågen under färd varit usel. Anställda förefaller skämmas så mycket att de gömmer sig, inte gör utrop och inte möter och dirigerar försenade resande på perrongerna.

Fortfarande är det också trångt runt Stockholm, SJ försenas oupphörligen av pendeltågstrafiken och när vädret åstadkommer stora förseningar vid start växer de oftare än minskar under färden. Detta oavsett om det handlar om att åka till eller från Stockholm.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta mot tågförseningar i Mälardalen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-02-19 Anmäld: 2010-02-19 Besvarad: 2010-02-24 Svar anmält: 2010-03-01
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-02-24)