Åtgärder mot svininfluensan

Skriftlig fråga 2008/09:1189 av Olander, Ronny (s)

Olander, Ronny (s)

den 1 september

Fråga

2008/09:1189 Åtgärder mot svininfluensan

av Ronny Olander (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Antalet fall av svininfluensa ökar nu snabbt i landet. Enligt uppgifter i medierna räknar nu flera experter med att svininfluensan kommer att nå sin kulmen redan i början av oktober. Det innebär att merparten av medborgarna ännu inte hunnit få något vaccinationsskydd när smittspridningen är som värst. Samhällets krisberedskap kommer att sättas på prov.

För att minska de samhällsskadliga effekterna av pandemin har ett par konstruktiva åtgärdsförslag förts fram som regeringen kan vidta.

TCO har föreslagit en justering av sjuklönelagen som möjliggör ett temporärt avskaffande av karensdagen under den kritiska perioden, fram till dess att smittskyddet är på plats.

Försäkringskassan har föreslagit en temporär ändring av lagstiftningen så att man avskaffar kravet på läkarintyg för frånvaro längre än en vecka för att minska den tid läkarna behöver för att skriva intyg.

Båda åtgärderna skulle bidra till att minska smittspridningen.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet:

Vilka initiativ är statsrådet beredd att vidta i syfte att minska de samhällsskadliga effekterna av en svininfluensapandemi i vårt land?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-09-01 Anmäld: 2009-09-03 Besvarad: 2009-09-15 Svar anmält: 2009-09-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-15)