åtgärder mot svarttaxi

Skriftlig fråga 2002/03:27 av Eneroth, Tomas (s)

Eneroth, Tomas (s)

den 9 oktober

Fråga 2002/03:27

av Tomas Eneroth (s) till näringsminister Björn Rosengren om åtgärder mot svarttaxi

Under förra riksmötet konstaterade trafikutskottet att regeringen bör överväga vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att svarttaxiverksamheten ska minska. Skälen var flera, inte minst återkommande rapporter om passagerare som råkat ut för stöld, misshandel och våldtäkter. Dessutom fanns tydliga signaler om att svarttaxiverksamheten också kan ha kopplingar till annan organiserad brottslighet, såsom narkotikahandel.

Redan 1998 skärptes lagen om olaga yrkestrafik @ men skärpningen passerade obemärkt. I rättsliga instanser har ännu ingen blivit dömd till fängelse för olaga yrkestrafik trots ökat antal förseelser @ att bli tagen på bar gärning ett flertal gånger i rad har inte ansetts tillräckligt för fällande domar. Såväl polis som bransch konstaterar detta. Uppenbarligen har lagskärpningen inte fått den effekt som riksdagen avsåg och mot den bakgrunden gjordes också tillkännagivanden i trafikutskottet förra riksmötet. Min fråga till statsrådet blir därför:

Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta för att öka insatserna mot svarttaxiverksamheten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-10-09 Anmäld: 2002-10-10 Besvarad: 2002-10-15 Svar anmält: 2002-10-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-10-15)