Åtgärder mot snöskoterolyckor

Skriftlig fråga 2007/08:895 av Sandberg, Gunnar (s)

Sandberg, Gunnar (s)

den 5 mars

Fråga

2007/08:895 Åtgärder mot snöskoterolyckor

av Gunnar Sandberg (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Vintersäsongen har medfört ett stort antal allvarliga snöskoterolyckor, många med dödlig utgång. Under påsken finns stora mängder av skoteråkare i fjällvärlden och man kan befara att antalet olyckor ökar ytterligare.

En hel del av dessa beror på att det inte finns något samlat grepp om skoterpolitiken, exempelvis genom säkra sjö- och vägövergångar för skoterleder. Så länge anläggning och underhåll av dessa leder i huvudsak sker genom frivilliga insatser, varierar kvalitet, säkerhet och farbarhet, vilket påverkar säkerheten.

Vid en tidigare interpellationsdebatt har infrastrukturministern uppgivit att det pågår arbete för säkerhetshöjande åtgärder vad gäller bland annat snöskotrar och att arbetet förväntas bli klart under våren.

Då det är angeläget att minska antalet skoterolyckor vill jag fråga om statsrådet avser att lämna en propositionen till riksdagen så att den kan beslutas före sommaruppehållet.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-03-05 Anmäld: 2008-03-05 Besvarad: 2008-03-12 Svar anmält: 2008-03-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-12)