Åtgärder mot smuggling

Skriftlig fråga 2011/12:770 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 14 september

Fråga

2011/12:770 Åtgärder mot smuggling

av Anders Karlsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

En ny form av smuggling tillämpas av den grova ekonomiska brottsligheten. Alkohol och cigaretter importeras helt lagligt, med alla tillstånd i ordning. Varorna körs till ett registrerat skatteupplag där man säljer av dem så fort som möjligt utan att någonsin betala den svenska punktskatten. Upplägget bygger på att utnyttja tidsglappet mellan det att varorna tas in i landet och de tre månader som importören har på sig att betala skatten.

Myndigheterna hinner helt enkelt inte med. När brottet uppdagas har bulvanerna oftast redan lämnat landet, och kvar finns bara ett bolag med skatteskulder och ett lager som är tomt. På senare år har tullen gjort allt fler omhändertaganden av varor enligt punktskattelagen, men kontrollerna är fortfarande få och risken för att åka fast är liten.

Tullverket säger sig ha svårt att åtgärda detta med nuvarande lagstiftning. De föreslår att man återinför det gamla systemet med garantikuponger som importören fick köpa i förväg hos handelskammaren. En annan lösning är EMCS, excise movement control system, som är ett elektroniskt övervakningssystem. Systemet är digitalt och loggar transporter av tobak, alkohol och bränsle mellan företag i Europa. Det har ersatt ledsagardokument på papper. I januari 2011 infördes EMCS i EU. Därmed övervakas transporter som kommer till Sverige från andra EU-länder digitalt. Sverige har dock valt att låta denna övervakning upphöra vid gränsen.

Vilka initiativ avser statsrådet att vidta mot den grova ekonomiska brottslighetens nya form av sprit- och alkoholsmuggling som utnyttjar svagheter i regelverket kring skatteupplagen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-09-14 Anmäld: 2012-09-18 Besvarad: 2012-09-19 Svar anmält: 2012-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-09-19)