åtgärder mot skattebedrägeri

Skriftlig fråga 2004/05:1367 av Larsson, Jan-Olof (s)

Larsson, Jan-Olof (s)

den 7 april

Fråga 2004/05:1367

av Jan-Olof Larsson (s) till finansminister Pär Nuder om åtgärder mot skattebedrägeri

Under en längre tid har det förts en offentlig debatt om överutnyttjandet av socialförsäkringssystemen, sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkringar. En del kallar detta för bidragsfusk. Mot detta har regeringen vidtagit åtgärder.

I finansplanen finns också förslag på åtgärder mot dem som begår skattebedrägeri. Argumentet i finansplanen är att skattebedrägeriet snedvrider konkurrensen, skadar legitimiteten i skattesystemet och är ett hot mot välfärden.

Byggkommissionen föreslog i betänkandet Skärpning gubbar (SOU 2002:115) ett inrättande av särskilda entreprenadkonton och omvänd momsskyldighet för uppdragsgivare för att bekämpa svartarbete inom byggsektorn. Finansdepartementet har sedan färdigställt en departementspromemoria som varit på remiss. Regeringen har lovat att återkomma med förslag inom byggsektorn för att minimera skattefusket inom denna sektor.

Jag inser att det är lättare att klämma åt enskilda personer som begår försäkringsbedrägeri än att få bort skattebedrägerierna på företagssidan. Men för den allmänna legitimiteten är det inte minst viktigt att komma åt den ekonomiska brottsligheten i bland annat byggsektorn.

Min fråga till finansministern är följande:

Hur länge tänker statsrådet att avvakta med en proposition mot denna typ av bedrägeri, som är angelägen för att seriösa företag ska kunna konkurrera på lika villkor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-04-07 Anmäld: 2005-04-07 Besvarad: 2005-04-13 Svar anmält: 2005-04-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-04-13)