Åtgärder mot sexuellt överförbara sjukdomar

Skriftlig fråga 2007/08:871 av Andersson, Jan R (m)

Andersson, Jan R (m)

den 28 februari

Fråga

2007/08:871 Åtgärder mot sexuellt överförbara sjukdomar

av Jan R Andersson (m)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Spridningen av hivinfektioner och andra sexuellt överförbara sjukdomar i Sverige har kunnat hållas på en internationell låg nivå. De senaste åren har en ökning dock skett. Det totala antalet hivfall i Sverige ökade under 2007 med ca 20 procent jämfört med 2006. Drygt 500 nya fall upptäcktes, jämfört med 390 fall 2006. Ökningen har huvudsakligen skett bland intravenösa missbrukare och män som har sexuella relationer med andra män. Bakgrunden till spridningen är experterna i stort eniga om. De alltmer utvecklade bromsmedicinerna och det faktum att den yngre generationen inte har upplevt hiv- och aidskampanjerna på 80-talet har lett till ett större riskbeteende.

Många av dem som smittats har blivit smittade av någon som själv inte vet om att han eller hon är smittad. Ett stort antal personer har blivit smittade för att de utgår ifrån att alla som känner till att de är hivpositiva meddelar det. Smittskyddsinstitutets rapporter visar även en ökning av klamydia, som indikerar att attityder kring oskyddade sexuella förbindelser har förändrats.

Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att Sverige fortsätter sitt arbete efter alla delar i WHO:s arbetsmetod, inte minst att vi är vaksamma på att människor vågar och får testa sig.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att garantera att alla som vill testa sig för sexuellt överförbara sjukdomar ska få göra det?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-02-28 Anmäld: 2008-03-03 Besvarad: 2008-03-05 Svar anmält: 2008-03-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-05)