åtgärder mot sekter

Skriftlig fråga 2003/04:720 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 9 februari

Fråga 2003/04:720

av Carina Hägg (s) till statsrådet Pär Nuder om åtgärder mot sekter

Statsrådet Pär Nuder har i Riksdagen gjort utfästelser om att utredningen I god tro ska leda till åtgärder från regeringens sida. Utredningens uppdrag var att granska sekter och sektliknande organisationer. Det är nödvändigt att problemen med dessa organisationer uppmärksammas mer. Barn agas och växer upp i en auktoritär och sluten miljö hemma och i skolan utan insyn och utan att samhället agerar. Att den uppmärksammade församlingen i Knutby får statsbidrag måste leda till slutsatsen att det ekonomiska stödet ses över. Offentliga myndigheter har samarbetat med konsultföretag som har koppling till scientologerna, myndigheter anlitar företag som Landmark Forum och Narconon tillåts bedriva missbrukarvård. Det är angeläget med kunskapsuppbyggnad och information om dem som har fått psykiska skador och att de får tillgång till vård.

Jag vill fråga statsrådet Pär Nuder vilka åtgärder han är beredd att vidta med anledning av utredningen I god tro.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-02-09 Anmäld: 2004-02-10 Besvarad: 2004-02-18 Svar anmält: 2004-02-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-02-18)