Åtgärder mot så kallad blankning

Skriftlig fråga 2008/09:44 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 30 september

Fråga

2008/09:44 Åtgärder mot så kallad blankning

av Ameer Sachet (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Blankning innebär att en aktiehandlare säljer aktier som handlaren inte själv äger. Det är i princip motsatsen till ett vanligt aktieköp. Aktiehandlaren lånar aktier av ett institut, som en fond eller motsvarande, och säljer sedan dessa vidare på marknaden. Vid en senare tidpunkt köper aktiehandlaren tillbaka aktierna, helst till ett lägre pris, vilket därmed ger en vinst. Därefter vid en i förhand bestämd tidpunkt ska aktierna återlämnas till det institut som ursprungligen lånade ut aktierna. Börsspekulanten jagar aktier som kan tänkas stiga snabbt medan blankaren är ute efter aktier som kan förväntas falla snabbt i värde.

Blankning är alltså en spekulativ verksamhet och därmed förenad med stora risker. Vid belåning för vanliga aktieköp finns ett tak för förluster. Vid blankning kan en aktie däremot i princip falla (eller stiga) hur mycket som helst.

Många europeiska länder funderar på att införa restriktioner mot blankning. Tre länder har redan infört förbud mot blankning.

Den senaste tidens börsfall och turbulens har fått den amerikanska finansinspektionen att besluta om förbud mot blankning av aktier. Att använda blankning för att otillbörligt påverka priset för ett värdepapper är förbjudet, genom regleringen i marknadsmissbrukslagen (2005:377). Samtidigt menar Finansinspektionen att den enligt rådande lagstiftning inte har större möjligheter att ytterligare begränsa blankning.

Avser statsrådet att ta initiativ till att förändra lagstiftningen kring blankning utifrån den pågående finanskrisen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-09-30 Anmäld: 2008-10-01 Besvarad: 2008-10-08 Svar anmält: 2008-10-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-10-08)