Åtgärder mot rökning bland unga

Skriftlig fråga 2012/13:412 av Axelsson, Lennart (S)

Axelsson, Lennart (S)

den 20 mars

Fråga

2012/13:412 Åtgärder mot rökning bland unga

av Lennart Axelsson (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Rökningen bland ungdomar minskar inte. Målet om att halvera antalet barn och unga som börjar röka mellan 2003 och 2014 kommer inte att nås.

Mellan 2004 och 2011 minskade antalet vuxna dagligrökare från 16 till 11 procent, visar Folkhälsoinstitutets statistik.

För pojkar i gymnasiet årskurs 2 säger 32 procent att de röker, vilket är samma antal som under 2004. För flickor har siffran ökat från 28 procent till 39 procent, visar statistiken.

I New York tänker man nu införa exponeringsförbud för tobak i butikerna. Det främsta syftet med förslaget är att minska rökningen bland ungdomar.

Exponeringsförbud finns i flera andra länder, bland annat Island, Thailand, Irland, Finland, Kanada, England och Norge.

Forskning och erfarenhet visar att slopad exponering av cigaretter i butikerna är ett effektivt sätt att förebygga rökdebut bland ungdomar. Exponeringsförbud kan även underlätta för vuxna rökare som vill sluta.

Min fråga till statsrådet Maria Larsson är om hon planerar att i likhet med många andra länder genomföra åtgärder som till exempel exponeringsförbud för att underlätta för ungdomar att inte börja röka eller att kunna sluta.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-03-20 Anmäld: 2013-03-20 Besvarad: 2013-03-27 Svar anmält: 2013-03-27
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-03-27)